Mực tuộc tươi

110,000

Đặc điểm: Tươi ngon, không ngâm nước và hóa chất

Danh mục:
 
Phản hồi của bạn